EpSpot Business Manager

EpSpot Business Manager är den robusta tjänsten som skapar mikrotransaktioner mellan uttag och användare i realtid. 

 

Affärsmodeller

EpSpot Business Manager stödjer de flesta behov genom en bred uppsättning affärsmodeller.

Accesskontroll

EpSpot Business Manager innehåller ett antal alternativ för att hantera accesskontroll som sträcker sig från appbaserad autentisering till autentisering via tredje parts system via REST-baserat API.

Laststyrning

Alla ägare av elinfrastruktur kan öka säkerheten genom att styra effektflödet genom säkringar och kablar. Då kan man också använda befintlig infrastruktur för nya syften och gradvis bygga ut den i takt med behov samt undvika kostsamma överinvesteringar i tidiga skeden.

Elabonnemangsinnehavare med s.k. effekttariffer kan göra stora besparingar genom att undvika effekttoppar eftersom dessa i normalfallet medför höga kostnader.

Översikt

EpSpot Business Manager gör det enklare för alla. Användarna får via appen hjälp att hitta lediga uttag och har full kontroll över sina el-sessioner där man ser hur laddningen fortskrider, samtidigt som att man får push notiser vid större händelser. Situationsanpassade tips om rekommenderade åtgärder vid fel utbildar användarna över tid.
Systemadministratörer har full överblick över status och prestanda i kontrollpanelen.