EpSpot business manager

Affärsystemet för laddtjänster

Sessionsbaserade elmätare

Sessionbaserade elmätare för olika behov upp till 22kW som mäter elektrisk energi med stor noggrannhet.  Sessioner har start och stopp tack vare inbyggt relä och har realtidsuppkoppling som använder elnätet som kommunikationsbärare. Dessa lägger grunden för effektstyrning och försäljning av elsessioner. De finns i varianter för alla uttagstyper inklusive versioner som kan anslutas direkt till Typ1/Typ2 uttag. 

Flera installationsmöjligheter

EpSpots sessionsbaserade elmätare passar både vid ny- och efterinstallation. Dom återfinns i laddpelare, i wallboxes, i motorvärmacentraler, i gruppcentraler och i platsbyggda installationer tillsammans med fasta uttag. Dom kan kopplas till alla typer av uttag men även direkt till utrustning.  Behov och fantasi sätter gränsen. Systemet är enkelt att installera för varje elektriker. Elnätskablarna utnyttjas för uppkoppling vilket medger stora kostnadsbesparingar i installation och drift.

Några av våra kunder

Vidareförsäljning & Accesskontroll

Vidareförsäljning av elektricitet via EpSpot är en hållbar investerings som ger återbetalning. Samtidigt som ni hjälper till att driva samhällets energisystem i hållbar riktning. Systemet erbjuder vid behov även accesskontroll. Användarnas bekvämlighet ökas då dom  kan lätt hitta ledigt uttag och får realtidsinformation om hur deras elleverans fortskrider.

 

EpSpot erbjuder flera olika affärsmodeller. Det är alltid den som sätter upp uttagen som sätter tariffen, men användarnas betalning kan ta olika vägar. Slutanvändaren kan betala via kreditkort, via annat debiteringssystem såsom löneavdrag eller så ingår elen i annan uppgörelse. Affärsmodeller kan kombineras, så olika grupper eller användare har olika debiteringsvägar. Stöd finns för avancerade kupong och rabattmodeller som kan utnyttjas till avancerade kund- och lojalitetsprogram. Enkel integration via REST api:er.

Effektstyrning & lastbalansering

Laststyrning ser till att överbelastning av säkringar och kablage undviks, samtidigt sänks kostnaderna för elinköp tack vare utjämning av effekttoppar.  EpSpots unika tjänst gör detta möjligt oavsett om det handlar om befintlig elinfrastruktur eller vi nyinstallation och oavsett uttagstyp.

Tillgänglig effekt fördelas ut genom övervakade sessioner så att överbelastning undviks. El sessioner som levereras via vanliga el uttag övervakas så att de inte över (eller underskrider) allokerad belastning. Antalet sessioner styrs så att total effekt i en nod inte överskrids. 

Detta kan även  kombineras med automatiskt kösystem som hanterar större efterfrågan än vad som kan levereras direkt.

I de fall belastningen utgörs av Mode3 laddning (bilar) fördelas tillgänglig effekt ut automatiskt via lastbalansering i stället.

Det blir möjligt att styra effektuttag och erbjuda avancerade tjänster oavsett uttagstyp och man kan som anläggningsinnehavare enkelt ta kontrollen över belastningsekvationen i befintlig infrastruktur och därifrån hantera gradvis utbyggnad över tid

Hur det fungerar

Stäng meny