EpSpot Business Manager

Affärsystemet för laddtjänster

Affärsstöd

EpSpot business manager hanterar affärsmässiga aspekter av ert erbjudande. Från dynamisk prissättning till dynamiska individbaserade betalflöden. 

Förskottbetalning via betalkort eller swish finns färdigt, så ni behöver bara bestämma pris och skylta upp med uttagsnumret och intäkterna betalas ut till ert konto.

Ni kan själva erbjuda efterskottsbetalning via eget faktureringssystem eller lönesystem. Färdiga integrationer finns med flera större faktura-plattformar som t.ex. HSB.

Funktionalitet och ert data är enkelt tillgängligt via REST APIer så ni vid behov kan bygga integrerade tjänster och egna appar.

Effektstyrning & lastbalansering

Smart elnät på riktigt. Laststyrning ser till att överbelastning av säkringar och kablage undviks, samtidigt som kostnaderna för elinköp kan sänkas genom att utbudet styrs i takt med elpriser.

 EpSpots unika tjänst gör detta möjligt oavsett om det handlar om befintlig elinfrastruktur eller vi nyinstallation och oavsett uttagstyp.

Utbudet bestäms via den integrerade tjänsten Power Manager som stödjer flera olika scenarier, från kalenderprogram via servisbalansering till integration med flexibilitetstjänster.

Tillgänglig effekt fördelas ut mellan  pågående sessioner enligt valt program. Sessioner kan ha olika prioritet och dessa kan kopplas till kommersiella aspekter.

 

.El sessioner som levereras via vanliga el uttag övervakas så att de inte över (eller underskrider) allokerad belastning. Antalet sessioner styrs så att total effekt i en nod inte överskrids. 

Det blir möjligt att styra effektuttag och erbjuda avancerade tjänster oavsett uttagstyp och man kan som anläggningsinnehavare enkelt ta kontrollen över belastningsekvationen i befintlig infrastruktur och därifrån hantera gradvis utbyggnad över tid

Några av våra kunder

Infrastruktur

EpSpots plattform är bygg för storskalig hantering av infrastruktur och erbjuder en brett utbud av möjligheter. Driftsövervakning, användning och larm hanteras enkelt och automatiskt. Hantera all typ av infrastruktur:

Installationssystem baserade på EpSpots patentskyddade smarta elmätare som gör lätt att bygga storskalig Infrastruktur. Välj mellan flera olika installationssystem och färdiga laddprodukter från olika tillverkare. Förläng livslängden på befintliga laddare inte längre uppfyller kraven genom uppgraderingskit. Elnätskablarna utnyttjas för uppkoppling vilket medger stora kostnadsbesparingar i installation och drift.

Funktionalitet finns för att enkelt integrera olika fabrikat av uppkopplade laddare via OCPP 1.6J.

Vanliga uttag stöds också. Ni kan komplettera er laddtjänst med integrerad motorvärmefunktion där effektstyrning och betalning fungerar fullt ut. Eller så kan man bygga ut en komplett tjänst för elanslutningar i marinor eller campingar. Behov och fantasi sätter gränsen. 

 

Användare

Vem som helst kan bli användare så länge dom har en smart telefon. Ingen förregistrering eller app-nerladdning behövs för att komma igång. 

Läs av QR-kod > betala > få tillgång.

EpSpots i dina kunders smart-phone gör att dom hittar närmaste lediga eluttag och snabbt kommer igång.  Användaren identifieras via appen och får rätt tjänst till det pris du bestämt. Självklart bestämmer du vilka som är välkomna på vilka villkor.

Användare hålls uppdaterade via push notifieringar,  hittar hjälp via hjälpfunktioner i telefonen, och de som behöver hjälp via EpSpots kundtjänst.