Sessionsbaserade Elmätare

Revolutionerade kompakta

EM 4100

Den kraftfulla och kompakta lösningen för en centralstyrd laddpunkt där avancerade tjänster och laststyrning behövs. EM4100 stödjer Typ2 uttag och klarar trefas upp till 32A. Den har inbyggd bryförmåga, energimätning och uppkoppling över elnätets kablar. EM4100 kan anslutas direkt till LED strip, pilot och låsmotorer från Phonenix och Hella. 

EM 2100

Den kompakta lösningen för en centralstyrd laddpunkt där avancerade tjänster och laststyrning behövs. EM2100 stödjer Typ2 uttag och klarar enfas upp till 32A. Den har inbyggd bryförmåga, energimätning och uppkoppling över elnätets kablar. EM2100 kan anslutas direkt till LED strip, pilot och låsmotorer från Phonenix och Hella. 

DM 1100

Den kostnadseffektiva lösningen som möjliggör effektstyrd elektricitetsaccess för alla vanliga uttagstyper. DM1100 klarar laster upp till 16A (240 VAC). Den har inbyggd bryförmåga, energimätning och uppkoppling över elnätets kablar. DM1100 används ofta när långsamladdning ska möjliggöras i motorvärmarinfrastruktur.

 

Laddstationer för bil

Ett urval av laddstationer.

ES 101

Wallbox ES101 med Typ 2 uttag kan utnyttja EpSpot RTTS tjänsten till fullo. Elnätet utnyttjas för att kommunicera lokalt till internetanslutning. Utförd i väderbeständig grå plast och utrustad med jordfelsbrytare av Typ B.

ES101 finns i två varianter, ES101-1p för enfas 32A laddning (7.4kW)  och ES101-3p för trefas 32A laddning (22kW). Det är möjligt att uppgradera ES101-1p till ES101-3p. 

Eco One

Eco One från Eldon Installation är funktion och form i ett. En robust laddpelare gjort för publik gatumiljö. Eco One utnyttjar EpSpot RTTS tjänsten till fullo. Elnätet utnyttjas för att kommunicera lokalt till Internetanslutning. Den har två Typ2 uttag bakom självstängande luckor och finns även för väggmontage. Eco One finns i både en- och trefasutförande.

Insatser

Förenklar installation

Insats för Garo P100/PN100

Insats passande Garos populära motorvärmarkapsling P100. Installeras på minuter tack vare Garos snabbkoppling. Perfekt lösning när man är ute efter kostandseffektivitet. Går att använda för kombinerat motorvärmar och långsamladdning upp till ca 10A, vilket innebär ca 1.5 mil per laddtimme. Höjd säkerhet tack vare EpSpots realtids policy övervakning, som omedelbart stänger av sessioner som t.ex. förbrukar för mycket samt EpSpots Hexa-sense® som möjliggör att ingen farlig ström finns i uttaget innan kontakt stoppats i.

Stäng meny