Integritetspolicy

EpSpot AB:s (”EpSpot”) integritetspolicy gällande köp av Elektricitet.

Giltiga från och med 2018-05-24

Tack för att du använder tjänster från EpSpot. Vi vill på denna sida informera om och förtydliga hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
 • Vi vill förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga service när du är i kontakt med oss.
 • Vi vill ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

På EpSpot AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd och skulle aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Personuppgifter

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

EpSpot AB, 556965-5391,Aluddsparken 7D, 112 65 Stockholm, info@epspot.com är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Använd dessa kontaktuppgifter om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du köper från någon av EpSpots partners uttag samlar vi in följande uppgifter:

E-postadress

(I förekommande fall behandlar vi i egenskap av personuppgiftsbiträde persondata å elförsäljares vägnar, och det sker alltid under avtal mellan dig och denna elförsäljare, och då är det fråga om:

 • Namn
 • anställningsnummer eller liknande
 • din bils registreringsnummer

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske för att fullgöra din beställning:

 • Leverans
 • Orderhistorik
 • Betalföretaget kan behöva fler personuppgifter, kortuppgifter.
 • IP-adress till din dator, läsplatta eller mobil (underlättar felsökning och försvårar missbruk av tjänsten)
 • För att göra det smidigt för dig att använda tjänsten samlas viss information helt automatiskt
 • Hur ofta du loggar in och vilka funktioner som du använder.
 • Tekniska data, till exempel URL-adresser och vilken typ av webbläsare som du använder
 • Kundsupport

Fullgörande av användaravtalet är laglig grund för att behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd el.

Vi vill gärna skicka information och erbjudanden till dig som kund. För att göra detta krävs att vi inhämtar samtycke. Detta görs antingen i samband med din beställning om du aktivt väljer att få information i form av nyhetsbrev ifrån oss eller på annat sätt där du uttryckligen ger ditt samtycke till detta.

För att kunna hantera ärenden i vår kundtjänst hanterar vi relevanta personuppgifter för respektive ärende i vårt kundtjänstsystem eller via e-post. Berättigat intresse är laglig grund för denna behandling. Behandlingen av personuppgifter sker för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt kundtjänstärende.

Skötsel och drift av elsystemen kräver att vi analyserar användningen och därmed förenliga personuppgifter. Berättigat intresse är laglig grund för denna behandling.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

EpSpot AB sparar personuppgifter från elektricitetsköp för en tid om upp till 8 år enligt bokföringslagens krav. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina relevanta personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Behandling    Leverantör     Plats

Betallösning   Stripe              Irland

Emailutskick  Sendgrid        USA

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, det vill säga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt användaravtalet.

Vilka särskilda rättigheter har du angående dina personuppgifter?

 1. Du kan när som helst fråga vilka av dina personuppgifter som vi har sparat.
 2. Du kan begära att vi berättar om hur dina personuppgifter har samlats in.
 3. Du kan begära att vi rättar eller raderar personuppgifter som är felaktiga.
 4. Om du inte längre vill att vi hanterar dina personuppgifter kan du när som helst meddela detta till info@epspot.com. Då avslutar vi ditt konto och upphör med lagring av nytt data.