EpSpot vald av Vasakronan för ny laddinfrastruktur

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

EpSpot AB har ingått avtal med Vasakronan som koncernens strategiska samarbetspartner och huvudleverantör av laddinfrastruktur och laststyrning för att hyresgästerna ska kunna ladda sina elfordon

EpSpot-teknologin bygger på kompakta IOT-mätmoduler som är centralstyrda, så kallade sessionsbaserade elmätare. Tekniken är modulär och kan installeras i laddpelare eller direkt i byggnader. 

”Sessionsbaserade elmätare gör det enkelt att styra effektflöden i fastigheternas elnät så att man får optimalt utnyttjande, vilken är viktigt när målet är att erbjuda konkurrenskraftiga laddmöjligheter till hyresgäster.

Teknologin stödjer olika uttagstyper och passar i alla byggnaders elsystem och för de flesta typer av elfordon, i såväl befintlig infrastruktur som vid nybyggnation. En stor fördel är att det blir enkelt att hantera gradvisa om- och utbyggnader av fastigheters ladd-infrastruktur”, berättar Jan Olin, VD för EpSpot AB.

Flexibilitet i teknikplattformen är viktigt eftersom förändringstakten i både teknik, affärsmodeller och infrastruktur är hög på grund av omställningen från ohållbart till hållbart energisystem i samhället.

”Vi kommer att se ett ökat informationsutbyte mellan teknikplattform, fordon och el-leverantörer framöver. För EpSpot är det viktigt att arbeta nära marknadsledande aktörer i teknikens framkant för att utveckla vårt erbjudande och vi är stolta över att ha blivit utvalda av Vasakronan” avslutar Jan.

Om EpSpot AB

EpSpot vill underlätta vårt samhälles omställning från ohållbart till hållbart energisystem genom att förenkla effektstyrning och vidareförsäljning av elektricitet. Företaget är innovationsdrivet och har erhållit EU patent för den grundläggande teknologin och har ett antal patentansökningar under behandling. EpSpot har erhållit projektfinansiering från Energimyndigheten och Vinnova.

Vill du läsa mer om Vasakronan kan du göra det här:

https://vasakronan.se/om-vasakronan