Prissättning & betalning

Lite om hur det fungerar

Anläggningsägare bestämmer erbjudanden för olika användarkategorier

Pris och betalväg

 • Löpande tariff med möjlighet till startavgift, timavgift och kilowattavgift kopplat till önskad betalväg
 • Periodtariff med fri förbrukning inom perioden kopplat till önskad betalväg

Individanpassat

 • Publik erbjudande
 • Medlems erbjudande
 • Individuellt erbjudande

Betalvägar

Oregistrerade användare

 • Enstaka sessioner säljs genom förskottsbetalning
 • Användare behöver telefon som kan läsa QR kod.
 • Användare betalar genom SWISH eller kreditkort

Registrerade EpSpot användare

 • Återkommande användare betalar via förköp av EpSpot credits (kontantkort).
 • Nyhet hösten 2022: Användare kan ansöka om kredit o bli fakturerad i efterhand.

Godkända anläggningsanvändare

 • Tag betalt av egna användare via eget system.
 • Automatisk överföring finns till större system
 • Debiteringsunderlag eller API