Popbox molntjänst

Molntjänst EpSpot RTTS

EpSpot RTTS molntjänst skapar mikrotransaktioner mellan sessionsbaserade elmätare och användare i realtid. Tillgänglig elektrisk kapacitet allokeras ut enligt bestämt mönster till elektricetssessioner som övervakas i realtid så att dessa håller sig inom sina respektive allokeringar. På så sätt undviks överbelastningar av elabonnemang, kablage och säkringar. Affärsmodeller och nya tjänster kan enkelt modifieras eller bytas. Kraftfulla integrationsmöjligheter till andra tjänster erbjuds. EpSpot RTTS erbjuder global räckvidd, mycket hög tillgänglighet och i det närmaste obegränsad skalbarhet.

Stäng meny