Sessionbaserade elmätare

EpSpots sessionsbaserade elmätare kopplas upp över fastighetens elnsätskablar och ansluter till EpSpots molntjänst automatiskt. Elmätarna kan installeras enkelt av elektriker. Bara en internetförbindelse per matande ledning behövs eftersom mätarna delar på förbindelsen. Bara en kabelinstallation att installera och underhålla.

Sessionsbaserade elmätarna är tunna klienter som centralstyrs och som endast hanterar elektriska och sessionrelaterade parametrar. I och med det slipper man känsligt persondata i lokalt installerad utrustning och installerad utrustning som snabbt blir föråldrad och svår eller omöjlig att uppgradera. Och i likhet med moderna streaming tjänster som i allt större utsträckning ersätter lokal lagring och processing så får man kraftfulla tjänster med mycket hög tillförlitlighet och som enkelt kan uppgraderas över tid.