LoadControl

Laststyrning 

EpSpot RTTS innehåller en kraftfull verktygslåda som möjliggör effektstyrning för alla typer av uttag men även vanlig utrustning. Centrala begrepp är allokerad effekt och funktion för realtids policy efterlevnad.

Lösningens egenskaper i korthet;

  • 100% molnbaserad, inget behov av lokal utrustning för fördelning av effekt.
  • Dynamisk lastbalansering i samband med mode3 laddning.
  • Effektvakt system som övervakar effektflöde i valfria noder.
  • Policybevakning med automatisk avslutning av sessioner som inte uppfyller kriterier.
  • Kösystem för att hantera efterfrågan
  • Analysverktyg för som visar belastningssituationen, lediga uttag och användarmönster.
  • Inbyggda automatisk kommunikationsfunktioner för att utbilda slutanvändare till önskat beteende.

Stäng meny