BusinessModels

Affärsmodeller

Systemet är flexibelt uppbyggt och nya affärsmodeller är lätt att skapa. Grundläggande affärsmodeller är:

  • Debitering av användares credit kassa, som fylls på via kreditkort,  och utbetalning till uttagsägare.
  • Skapande av debiteringsunderlag som kan användas av annat system för debitering, som t.ex. lönesystem eller hyressystem.
  • Integration via API till annat betalsystem, t.ex. parkeringsbetalsystem. Via API kan alla EpSpot RTTS funktioner kommas åt, som laststyrningsparametrar, tariffer, fjärrstyrning av sessioner mm.

Tariffkomponenter

Tariffer sätts enkelt i web gränssnittet och består av tre individuella komponenter;

  • Start-avgift
  • Tim-avgift
  • kWh-avgift

Kombinera affärsmodeller

Affärsmodeller kan kombineras i samma installation. Som exempel, vissa uttag kan ha unika affärsmodeller och andra uttag har andra modeller. Det är också möjligt att kombinera affärsmodeller beroende på  vem användaren är. Detta kan vara värdefullt i det fall det finns olika kategorier av användare, som t.ex. tjänstebilsförare och anställda med egen bil.

Stäng meny