AccessControl

EpSpot RTTS stödjer de vanligast förekommande accessmetoderna.

  • Uttag kan vara publika så att vem som helst har tillgång.
  • Om man in inte ska debitera användare kan man dess utom konfigurera uttaget att sätta på automatiskt när kontakt sätts i. Förbrukningen debiteras då till uttaget.
  • Uttag, Uttagsgrupper och uttagshierarkier kan göras tillgängliga före enskilda individer eller grupper av användare.

Hantering av användarrättigheter kan ske på olika sätt;

  • Genom web gränssnitt
  • distribution av accesskod till användare som denne matar in direkt i app.
  • Systemet kan integreras till andra system via API för automatisk tillläggning och borttagning av rättigheter på användare.

Stäng meny